Biodynamické ošetření z úrovně Klidu

Jsme v roli klienta a jako vždy je naše tělo vševědoucí. Dříve než se nás terapeut dotkne, vnímáme, že terapeut provádí vnitřní praktiky Ticha a Klidu. Zatímco se připravuje, vnímáme jak dochází k změkčování našeho těla, které se pak stane tekutým a naše tělo se na lehátku ponoří do hluboké relaxace. Terapeut se k nám tiše přiblíží a jeho ruce se dotknou našeho těla; naše jemnohmotné tělo vnímá, že se terapeut řídí vnitřním vedením skrze kvality, které vnímá v prostoru svého vnitřního těla, a jeho ruce spočívají v prostoru nevědění. Skoro ani nevnímáme, že se nás dotýká, je to, jako by jeho ruce a naše tělo byly jedním, přesto však vnímáme jeho neutrální přítomnost. Okamžitě poznáme, že terapeut nemá žádné skryté programy, žádný cíl a neočekává, že ve vašem systému vyvstanou určité pohybové vzorce. Vzbudí to v nás pocit naprosté svobody a okamžitě důvěřujeme terapeutovi i celému procesu. Snadno spočineme a odevzdáme se celým svým tělem, které začne dýchat jako jeden celek v tekutém přílivu a odlivu. Celé naše vnitřní tělo pohybuje veškerými aspekty našeho těla jako se pohybují mořské řasy v moři. Vše je ponořeno v této elegantní tekuté matrici, která shromáždí veškeré chaotické oblasti a sama je uspořádá do harmonické tekuté celistvosti. Cítíme že jsme spojeni s přírodou tak, jako když jsme byli malým dítětem, což v nás vzbudí pocit toho, že někam patříme, a pocit návratu do našeho původního stavu předtím, než došlo k veškerým zraněním. Po nějaké době tento proces vyvrcholí tím, že celé naše tělo vstoupí do prostoru Ticha a Klidu.

Naše vnímání se obrátí dovnitř; v našem vědomí dochází ke změně, nevnímáme se již jako ten, kdo vidí, ale spíše jako ten, který je viděn a touto Zářící Přítomností bezpodmínečně milován. Když nás prostupuje toto nesmírné pole zářivé přítomnosti, vnímáme v sobě vše, včetně těch nejděsivějších stínů nás samých, a přesto se cítíme být milováni přesně takoví, jací jsme. Dokážeme snadno přijmout sami sebe takoví, jací jsme, a jakmile to uděláme, intenzita Zářící Přítomnosti se zvýší, expanduje a naše vědomí se rozšíří za hranice toho, co je nám známé, dokud nezmizíme do černého nekonečna Ticha a Klidu, které je Čirým Vědomím.