Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Biodynamika

eu6a7743-1.jpgJakýkoli nezpracovaný stres, napětí, trauma, se hromadí v tělesné tkáni a v těchto místech pak dochází ke zhuštění a omezení pohyblivosti nebo stagnaci.

Cílem naší práce je podpořit znovunalezení vztahu ke Zdraví, aby mohlo dojít k rozpuštění vzorců napětí a obnovení rovnováhy.

   Kraniosakrální biodynamika je nesmírně jemná a účinná metoda, která přirozeným způsobem obnovuje zdraví v těle člověka.

   Když dáme tělu příležitost, aby se rozvzpomělo na svůj utvářející princip, vždy najde pro sebe tu nejlepší cestu. Když náš systém není na nějaké úrovni v rovnováze, díky kraniosakrální biodynamice se do ní jako celek navrací, jak duševně, tak fyzicky.

   Co zapříčiní, že tak malé působení má tak velké důsledky? Malé změny na úrovni komunikace buněk, jejich metabolismu a tektutinových výměn, jsou dlouhodobě velmi silné. Na rozdíl od invazivních metod, kde jsou změny rychlé a velké, ale na buněčné úrovni k nim nedochází. Proto vše se pomalu navrací zase zpět.

 

"Každý z nás dříve nebo později musí obejmout svůj vlastní život"
                                                                                     Henry Miller

 

Co můžete od terapie očekávat?

     Zážitek velkého uvolnění spojený s napojením se na hluboký klid. Během samotné terapie pak odchází bolesti po zranění, uvolňují se záda a hlava. Celý Váš systém zažívá nesmírnou úlevu. Mé ruce fungují v ten okamžik jako pomocné nástroje Vaší vnitřní síly. Jde o síly života, které nás formují. Tělo se samo od sebe organizuje a obnovuje a kraniosakrální biodynamika pomáhá tělu napojit se na tyto síly. Kranio je vhodné po fyzických úrazech, zlomeninách, po operacích, při chronických bolestech, nejvíce ji ale ocení běžně unavený člověk, který ztratil spojení se svým klidem.

Historie

    Na nic, co si neseme s sebou nemáme právo se zlobit, a to hned z několika důvodů. Historie našeho systému se odvíjí od používání vzorců získaných převážně v době prenatálu, porodu, a velmi ranného dětství. V této době jsme možná necítili tolik bezpečí a prostoru, abychom si mohli zaznamenat bezpodmínečné přijímání sebe jako jedinečné entity a stát se součástí harmonie Vesmíru. Tam, kde jsme, to jak cítíme, vnímáme, přemýšlíme, tam nás dovedla spousta nevědomých rozhodnutí a ne vždy nám v nich bylo úplně dobře. Právě díky pociťovanému vjemu máme teď možnost pozvat naše staré vzorce do bezpečného pole, kde mohou být slyšeny a zpracovány. Stejné je to i se silami, které jsou tělem drženy od doby, kdy nebyl vhodný prostor k jejich propuštění. Kraniosakrální biodynamika takové pole nabízí.

Jak terapie probíhá?

    Délka ošetření kraniosakrální biodynamikou je 90 min, z toho cca 15 min věnujeme rozhovoru, zvláště při první terapii. Samotné ošetření probíhá v oblečení na masérském lehátku v poloze na zádech, ale jde provádět i na boku nebo na břiše. Klient by se měl cítit co nejpohodlněji a proto se používají různé polštářky na podložení hlavy nebo kolen, jak je komu příjemné.
     Na počátku terapie společně vyjednáme místo kontaktu, tedy doteku, a když je klient připraven na dotek, projdeme společně přibližně desetiminutovou  fází usazení, která připraví tělo i mysl na léčebné procesy. Potom se soustředíme na pociťované vjemy. Někteří lidé jsou pod silným tlakem, svým, nebo okolí, a jejich nervový systém má potřebu jen čerpat a odpočívat. I tak může několik prvních ošetřeních vypadat. Po načerpání potřebné síly se začnou ukazovat staré nezvládnuté vzorce a v tom okamžiku je nejlepší vhodná doba je odevzdat. Výhodou biodynamiky je přítomnost klidu, se kterým zvládnete v prostředí bezpečí mých rukou, i ty nejtěžší životní mezníky, aniž byste pocítili větší nepohodlí. Někteří klienti během terapie aktivně odpočívají, ale v konečném výsledku se i během spánku odehrávají v těle stejně ozdravné procesy.
    Ke konci ošetření znovu projdeme jedním z integračních bodů a necháme chvíli doznít vnitřní procesy. Většina klientů má po terapii pocit dětské radosti a někdy až neorientace v „novém prostoru bytí“. Je proto vhodné, pokud je to jen trochu možné, nejezdit na terapii autem, abyste se při zpáteční cestě dostali doopravdy domů. Jedna klientka se po terapii podívala na klíčky od auta a zděšeně poznamenala: „No jo, já budu muset řídit“ a můj tehdy osmiletý syn mi po hodinové terapii přinesl papírek s velkými písmeny: „Neumím mluvit“. Vše se ale rychle vrátí do normálu, prožitky vnitřního světa v nás uvolní dávné vzpomínky, nostalgie, zapomenuté vjemy. Každému přeji prožít si tyto pocity!!!

 

eu6a7644-1m.jpgBiodynamické kraniosakrální ošetření z úrovně Klidu
    Jsme v roli klienta a jako vždy je naše tělo vševědoucí. Dříve než se nás terapeut dotkne, vnímáme, že terapeut provádí vnitřní praktiky Ticha a Klidu. Zatímco se připravuje, vnímáme jak dochází k změkčování našeho těla, které se pak stane tekutým a naše tělo se na lehátku ponoří do hluboké relaxace. Terapeut se k nám tiše přiblíží a jeho ruce se dotknou našeho těla; naše jemnohmotné tělo vnímá, že se terapeut řídí vnitřním vedením skrze kvality, které vnímá v prostoru svého vnitřního těla, a jeho ruce spočívají v prostoru nevědění. Skoro ani nevnímáme, že se nás dotýká, je to, jako by jeho ruce a naše tělo byly jedním, přesto však vnímáme jeho neutrální přítomnost. Okamžitě poznáme, že terapeut nemá žádné skryté programy, žádný cíl a neočekává, že ve vašem systému vyvstanou určité pohybové vzorce. Vzbudí to v nás pocit naprosté svobody a okamžitě důvěřujeme terapeutovi i celému procesu. Snadno spočineme a odevzdáme se celým svým tělem, které začne dýchat jako jeden celek v tekutém přílivu a odlivu. Celé naše vnitřní tělo pohybuje veškerými aspekty našeho těla jako se pohybují mořské řasy v moři. Vše je ponořeno v této elegantní tekuté matrici, která shromáždí veškeré chaotické oblasti a sama je uspořádá do harmonické tekuté celistvosti. Cítíme že jsme spojeni s přírodou tak, jako když jsme byli malým dítětem, což v nás vzbudí pocit toho, že někam patříme, a pocit návratu do našeho původního stavu předtím, než došlo k veškerým zraněním. Po nějaké době tento proces vyvrcholí tím, že celé naše tělo vstoupí do prostoru Ticha a Klidu.

  Naše vnímání se obrátí dovnitř; v našem vědomí dochází ke změně, nevnímáme se již jako ten, kdo vidí, ale spíše jako ten, který je viděn a touto Zářící Přítomností bezpodmínečně milován. Když nás prostupuje toto nesmírné pole zářivé přítomnosti, vnímáme v sobě vše, včetně těch nejděsivějších stínů nás samých, a přesto se cítíme být milováni přesně takoví, jací jsme. Dokážeme snadno přijmout sami sebe takoví, jací jsme, a jakmile to uděláme, intenzita Zářící Přítomnosti se zvýší, expanduje a naše vědomí se rozšíří za hranice toho, co je nám známé, dokud nezmizíme do černého nekonečna Ticha a Klidu, které je Čirým Vědomím.

 

   Kraniosakrální biodynamika se postupně vyvinula z mechanického usazování kostí a uvolňování tkání, tzv. osteopatie, se kterou se pracovalo již ve starém Egyptě. Dnes ji nazýváme kraniosakrální terapií a o té je zde několik řádků:

eu6a7704-1m.jpg


Historie Kraniosakrální terapie

    S kraniosakrálním rytmem se pracovalo již ve Starém Egyptě, v minulém století byl znovu objeven a zkoumán lékařem Wiliamem Sutherlandem. Roku 1900 tento lékař zkoumal jednotlivé kosti tvořící lidskou lebku a zjistil, že lebeční švy umožňují pohyb jednotlivým částem lebky. Tento pohyb lebky je předmětem zkoumání kranio-sakrálního systému. Dr. Sutherland tento jev dalších několik let zkoumal a na základě svých experimentů určil, které pohyby jsou abnormální, a rozvinul terapii jemných manipulací lebečními kostmi k vyvolání autoregulačního systému pomocí kranio-sakrálního konceptu. Dále studiem mozkomíšního moku Dr Sutherland zjišťuje, že existují další charakteristiky, které mají souvislost s pohyblivostí nervového systému.

   Další, kdo tuto terapii významně rozvinul, byl americký chirurg J.Upltedger. Během operace krku pozoroval pravidelný rytmus na míšní membráně, který nebyl identický s rytmem dechovým ani tepovým. Tento jev začal studovat a snažil pochopit fungování kranio-sakrálního systému. Vypracoval desetibodový protokol, podle něhož se mohou terapeuti při své práci orientovat.

eu6a7690-1m.jpg
Jak může kraniosakrální terapie pomáhat?

    Povzbuzuje přirozený mechanismus k lepšímu fungování mozku a míchy a rozptyluje negativní efekt stresu, napomáhá autoregulaci celho organismu.